top of page
spoli.jpg
facebook_untitled.jpg

NÁŠ PRÍBEH

Ako sa to začalo...

 

Prvý labrador pribudol do našej rodiny v roku 2007. Chceli sme inteligentného a dobrého psíka. Očakávania sa splnili, nikdy ma však nenapadlo, že sa do tohto plemena zaľúbim natoľko a založím si chovateľskú stanicu. Kvôli psíkom sme sa presťahovali zo sídliska do maličkej dediny, kde majú naši labradori doslova raj. Bývame vo Vojke nad Dunajom, ktorá sa nachádza na dunajskom riečnom ostrove neďaleko Bratislavy.

 

Prvá sučka, ktorú sme si domov doniesli je De Luxe Kiss of Little Bubble – Zarka. Za ňu, všetky rady a pomoc ďakujem Janke Černickej z CHS Little Bubble. Pochodili sme so Zarkou množstvo výstav, veľa som sa naučila a začala som túžiť po ďalšej sučke. Náhoda zariadila, že sa ku nám dostala už ročná sučka menom Phibi Sun in their eyes – Phibinka. Za Phibi ďakujem opäť Janke a chovateľke Vierke Valentovej CHS Sun in their eyes. Už teraz viem, že Phibinka nie je náš posledný „prírastok“ a chcem sa chovu tohto úžasného plemena venovať aktívne.

 

Ku psom ma to ťahalo takpovediac už od kočíka, po strednej škole som sa rozhodla pre štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva. Štúdium ma veľa naučilo, najviac ma to vždy ťahalo k oblastiam genetiky a klinickým predmetom. Dúfam, že svoje znalosti zúročím v chove a podarí sa mi odchovávať zdravé zvieratá, spĺňajúce štandard v povahe a exteriéri.

 

Od roku 2015 sa naša chovateľská stanica rozrástla na 7 psíkov a presťahovala do vedľajšej obce Dobrohošť. Naši labradori si polepšili o väčšie vonkajšie výbehy a svoju vlastnú časť domu iba pre nich. Za všetko ďakujem svojmu manželovi a rodine.

 

Ing. Ivana Beláňová, CHS Riverlab´s

 

OUR STORY

How I started...

The first labrador joined our family in 2007. We wanted a smart, friendly dog. Our expectations came true, but I’ve never even thought that I could fall in love with this breed so much that I would start my own kennel. We moved from the city to a tiny village because of the dogs, where they have their own small paradise. We live in Vojka nad Dunajom, located on a Danube river island not far away from Bratislava.

 

The first female we brought home was De Luxe Kiss of Little Bubble – Zara. I have to thank for her, all the help and advice to Jana Černická, the owner of Little Bubble kennel. Since then I have attended many dog shows with Zara where I gained some experience and I began to long for another female. We were lucky enough to get a one-year-old bitch, named Phibi Sun in their eyes – Phibi. Again, I have to thank for her to Jana and a breeder Viera Valentová - Sun in Their Eyes kennel . I already know that Phibi is not the last member of our dog family.

 

In fact, I’ve loved dogs since I was a little kid. After high school, I decided to study at the University of veterinary medicine. I learnt a lot during my studies, my favorites were clinical subjects and areas of genetics. I hope I’ll be able to use my knowledge in starting my kennel and I’ll succeed in breeding healthy dogs, fulfilling the standards of character and exterior.

Ing. Ivana Beláňová, kennel Riverlab´s  

 

bottom of page